Tagged: Hot Rod

IMG_0437 copy 2x 0

Daihatsu F40 ในไสตล์ Rat Rod

Daihatsu F40 จากรถเก่าๆ คันหนึ่งในสภาพเดิมๆ เริ่มต้นจากการที่วางเครื่อง Fiat 132 แล้วต้องการติดแอร์ แต่ปรากฏว่าห้องเครื่องแน่น ช่างโจ เจ้าของรถจึงถอดบังโคลนและฝากระโปรงหน้าออก แต่ด้วยทำเป็นงานอดิเรก งานหลักซ่มอช่วงล่าง รื้อไปรื้อมาก็ไม่ได้ประกอบซะที จนไปเห็นงาน Rat Rod เมืองนอกว่าเปลือยๆ แบบนี้ก็สวยดี ก็เลยเป็นที่มาของ Daihatsu F40 Rat Rod คันนี้