Toyota Celica TA22 LT แปลงหน้า Longnose

Toyota Celica TA22 คันนี้ เป็นรุ่น LT หรือรุ่นกลางที่อยู่ระหว่างรุ่น ET และ ST แม้ดูภายนอกเหมือนว่าจะทำออกมาคลีนๆ แต่ก็ใช่ว่าจะคงเดิมตรงรุ่นเป๊ะๆ เสียทีเดียว แต่มีการแปลงหน้าเป็นรุ่น Longnose ทำให้เอกลักษณ์ “ไฟมุมเฉียง” ที่เป็นจุดสังเกตเปลี่ยนไปเป็น “ไฟมุมตั้งสีขาว” พร้อมกันนั้นยังมีการเปลี่ยนฝากระโปรงหน้า แก้มข้าง และคางหน้าไปใช้ของ TA27 ด้วย ที่ทำแบบนี้เพราะเจ้าของต้องการให้แปลกจาก TA22 ทั่วๆ ไป

Comments

comments

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *